24 ש"ח לק"ג. המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה. כ-2 יח' לק"ג. נא לסמן כמה ק"ג. הכשר: בד"ץ עדה חרדית.


24