35 ש"ח לחבילה. 100% בשר בקר ללא תוספי מים וכימיקלים. "חלק בית יוסף" הכשר: הרב מחפוד.


38