47 ש"ח לק"ג. המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה. "חלק בית יוסף". הכשר: הרב מחפוד. (מומלץ כושרות)


47