מבצע 4 קג ב100!
מבצע 4 קג ב100!
מבצע 4 קג ב100!

35 ש"ח לק"ג. מבצע 4 ק"ג ב100! תוקף קצר. נתח בגודל של כ1-2 ק"ג . המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה. 100% בשר בקר ללא תוספי מים וכימיקלים. "חלק בית יוסף" הכשר: אשפר נוה ציון ומדבקה אדומה- מהדרין הרבנות הראשית. (מומלץ כושרות)


35 

בחר גודל נתח: *