גולש בקר (הרב מחפוד)


45 ש"ח ליח'. 800 גרם יח' הכשר: הרב מחפוד.


45