49 ש"ח ליח'. 800 גרם יח' הכשר: חלק, הרב מחפוד.


49