הודו טחון נקי


28 ש"ח לק"ג. המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה. חלק. הכשר: רבנות מטה יהודה. כשר למהדרין. (מומלץ כושרות)


28