כרעיים


24 ש"ח לק"ג. המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה. משקל משוער למגש- 800 גרם. (כ18 ש"ח למגש) אגודים / מילועוף הכשר: אגודת ישראל / מהדרין רבנות חיפה


24 

רשימה: *

קרא עוד