48 ש"ח לק"ג. המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה. "חלק בית יוסף" כשרות: מהדרין רבנות מטה יהודה (מומלץ כושרות)


48