59 ש"ח לק"ג. המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה. "חלק בית יוסף" הכשר: הרב מחפוד. ומדבקה אדומה של הרבנות הראשית. (מומלץ כושרות)


59