54 ש"ח לק"ג. המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה. הכשר: בד"ץ חתם סופר. נא לסמן כמה ק"ג.


54