פילה לוקוס (דקר)


99 ש"ח לק"ג. המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה. הכשר: בד"ץ חת"ם סופר. כ-3 יח' לק"ג. נא לסמן כמה ק"ג.


99 

רשימה: *