צלעות כבש


180 ש"ח לק"ג. המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה. "חלק בית יוסף"


180